2018-05-23

Jakość wody

Sprawozdania z badań:

 

Załączniki

  Łabedzie_czerwiec_2018 .pdf 320,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Drawsko_Pomorskie_k...cien_2018.pdf 457,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Linowno_czerwiec_2018 .pdf 319,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Gudowo_marzec_2018.pdf 465,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Linowno_marzec_2018.pdf 470,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Łabędzie_marzec_k...cien_2018.pdf 794,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badania_fizyko_chem...Labedzie .pdf 867,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badania_fizyko_chem...e_Linowno.pdf 854,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Drawsko_Pomorskie_maj_2018.pdf 335,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Gudowo_sierpień_2018.pdf 334,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Linowno_Wrzesień_2018.pdf 333,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Łabędzie_sierpień_2018.pdf 334,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Łabędzie_wrzesień_2018.pdf 333,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nętno_wrzesień_2018.pdf 335,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się